Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Cập nhật: Ngày 10/072019

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) xin trân trọng công bố việc Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tin tức khác