Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG LÀM PHÓ GIÁM ĐỐC

HHS bổ nhiệm Phó Giám đốc

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hùng làm Phó Giám đốc của Công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tin tức khác