Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Thông báo về tên miền website của Công ty

Cập nhật: 05/11/2018

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS) xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông:

Nhằm mở rộng và định hình thương hiệu của Công ty, Hiện tại Công ty đã nâng cấp và bổ sung các website sau của công ty vào sử dụng, các quý vị cổ đông, đối tác có thể đồng thời truy cập để theo dõi.

- www.hoanghuyhhs.vn

- www.hoanghuydongfeng.vn

Xin trân trọng cảm ơn.

Tin tức khác