Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HHS CBTT kết quả mua lại cp & thay đổi số lượng cp có quyền lưu hành

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) công bố báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tin tức khác