Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2019

Cập nhật: Ngày 29/05/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) xin trân trọng công bố việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2019.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tin tức khác