Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: CBTT về việc đã nhận công văn của UBCKNN về kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngày: 04/05/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin CBTT về việc đã nhận công văn của UBCKNN về kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác