Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: CBTT về việc UBCK chấp thuận về giao dịch cổ phiếu quỹ của công ty

Cập nhật: Ngày 12/03/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố thông tin về việc Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận về giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty.

Cụ thể xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tin tức khác