Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập
 • Đang truy cập: 99
 • Tổng số truy cập: 1,631,594

  HHS: CBTT về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  Câp nhật: Ngày 15/04/2020

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) trân trong công bố hay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

  Chi tiết xem file đính kèm.

  Trân trọng./.

  Tin tức khác