Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V CƠ CẤU KHOẢN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY

Cập nhật: 13/10/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc cơ cấu khoản đầu tư của Công ty.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

(HHS)

Tin tức khác