Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 BẰNG TIỀN

Cập nhật: 04/06/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

(HHS)

Tin tức khác