Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Biên bản Nghị quyết HĐQT về triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty

Cập nhật: Ngày 10/03/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Biên bản Nghị quyết HĐQT về việc triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng

Tin tức khác