Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Biên bản, Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bán cổ phiếu quỹ

Cập nhật: Ngày 09/03/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ của công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

 

 

Tin tức khác