Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ngày: 10/12/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HHS.

Chi tiết xem file đính kèm.
 

Trân trọng.

Tin tức khác