Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập
 • Đang truy cập: 19
 • Tổng số truy cập: 1,631,594

  HHS: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung Lần thứ 14

  Cập nhật: Ngày 07/03/2020

  Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy xin công bố điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi bổ sung lần thứ 14. Điều lệ được phê duyệt thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

  Chi tiết xem file đính kèm.

  Trân trọng.

  Tin tức khác