Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018

Cập nhật: Ngày 30/10/2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) xin công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 của Công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tin tức khác