Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

Cập nhật: Ngày 21/07/2017

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 của Công ty.
Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Download File:
hhs-bctc hn quy 2.20172017721143543.pdf
hhs-cv giai trinh quy 2. 2017-20.72017721143916.pdf

 

Tin tức khác