Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019 ĐƯỢC SOÁT XÉT

Cập nhật: Ngày 08/08/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (MCK: HHS) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2019.

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tin tức khác