Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: CBTT Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty

Cập nhật: 18/11/2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty là 50%.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tin tức khác