Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

Công bố Thông tin về số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Cập nhật: 28/03/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trân trọng công bố thông tin về số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
 
Trân trọng./.

Tải tài liệu

- cbtt so luong cp bq dang luu hanh201632817202.pdf

(Hoàng Huy Group - HHS)

Tin tức khác