Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập
 • Đang truy cập: 21
 • Tổng số truy cập: 1,631,594

  Kết quả kinh doanh tháng 7/2014

  Cập nhật: 05/08/2014


  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS) trân trọng gửi tới Quý cổ đông tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2014 của Công ty như sau:

   

  Trong tháng 7, doanh thu và lợi nhuận của công ty đều có sự tăng trưởng khả quan so với các tháng đầu năm. Doanh thu trong tháng đầu tiên của Quý 3 đạt 120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 12.1 tỷ đồng.

   

  Luỹ kết hết tháng 7, công ty đã đạt 445.4 tỷ doanh thu, hoàn thành 72% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 40.6 tỷ đồng, hoàn thành 48% kế hoạch ĐHĐCĐ giao phó.

   

  Đơn vị tính: Tỷ đồng

   

  Tháng

  Tháng 1

  Tháng 2

  Tháng 3

  Tháng 4

  Tháng 5

  Tháng 6

  Tháng 7

  Tổng

  DOANH THU

  35

  45.7

  58

  65

  50.7

  71

  120

  445.4

  LNST

  4.5

  5.5

  7

  3.5

  2.5

  5.5

  12.1

  40.6

   

   

  Trân trọng./.

  Côn

  (Hoang Huy Group - HHS)

  Tin tức khác