Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập

HHS: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

Cập nhật: 29/7/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý II năm 2022 so với cùng kỳ năm trước đó.

Chi tiết xem file đính kèm.
 

Trân trọng./.

Tin tức khác