Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy nhập
 • Đang truy cập: 21
 • Tổng số truy cập: 1,631,594

  Báo cáo Tài chính HHS Quý 3 - 2014

  Cập nhật: 17/10/2014

  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS) trân trọng gửi tới Quý cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh riêng tháng 9 và các chi tiêu cơ bản BCTC Quý 3 năm 2014 của Công ty như sau:

  1.       Kết quả kinh doanh thực hiện tháng 9 vượt dự báo

  Kết quả tổng hợp đầy đủ từ các đại lý trong toàn quốc cho kết quả kinh doanh thực hiện tháng 9 tăng khá so với ước tính trước đó. Tiếp tục là tháng doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng trưởng cao và liên tiếp so với tháng 7 và 8 cũng như các tháng đầu năm. Doanh thu tháng 9 đạt 268 tỷ đồng, tăng 91.4% so với tháng 8. Lợi nhuận sau thuế 14 tỷ đồng, tăng 12% so với tháng 8. 

  Chỉ tiêu

  Ước tháng 9

  Thực hiện tháng 9

  Tổng doanh thu

  230

  268

  LNST

  13.1

  14

         Đơn vị tính: Tỷ đồng

  Luỹ kế 3 quý đầu năm, công ty đạt 851.4 tỷ đồng doanh thu, vượt 37.3% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 67.1 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch cả năm.

   Doanh thu và Lợi nhuận của HHS theo tháng - 2014 

  Chỉ tiêu

  Tháng 1

  Tháng 2

  Tháng 3

  Tháng 4

  Tháng 5

  Tháng 6

  Tháng 7

  Tháng 8

  Tháng 9

  Tổng

  Tổg doanh thu

  35

  45.7

  58

  64

  50.7

  70

  120

  140

  268

  851.4

  LNST

  4.5

  5.5

  7

  3.5

  2.5

  5.5

  12.1

  12.5

  14

  67.1

                                       Đơn vị tính: Tỷ đồng

                  2. Kết quả kinh doanh theo quý năm 2014 của HHS

  Quý 3 / 2014 là quý có doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay. Doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh và đều ở mức cao từ gấp 2 đến 3 lần so với hai quý đầu năm. 

  Chỉ tiêu

  Quý I

  Quý 2

  Quý 3

  Tổng doanh thu

  138.7

  184.7

  528

  LNST

  17

  11.5

  38.6

                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Tỷ đồng

                  3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận Quý 3 / 2014 so với cùng kỳ năm trước

  Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2014 của Công ty đều có mức tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước với tỷ lệ tương ứng là 386,1% và 105,3%.

   

  Chỉ tiêu

  Q3 / 2014

  Q3 / 2013

  Thay đổi

  Tổng doanh thu

  528.021.770.617

  108.652.850.343

  + 386,1%

  LNST

  38.631.283.209

  18.803.159.131

  + 105,3%

                                                                                                                    Đơn vị tính: đồng

  Ngoài yếu tố từ khoảng thời gian cuối quý 2 cho tới hết quý 3, thị trường xe ô-tô ổn định và có khởi sắc, doanh thu của công ty tiếp tục tăng mạnh. Lượng đơn đặt hàng hiện nay vẫn tiếp tục có tăng trưởng tốt. Về phần quản trị kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty cũng tập trung nguồn lực về vốn, quản lý để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí. Nhờ đó kết quả kinh doanh về doanh thu và lợi nhuận của công ty đều đạt mức tăng trưởng khá nêu trên.

                  Nội dung chi tiết xin xem tại Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2014 của công ty được gửi đính kèm.

  Trân trọng./.


  Tải tài liệu

  - HHS_BCTC Q3.12_17102014_152629.rar

  (Hoàng Huy Group - HHS)

  Tin tức khác